понеделник, 10 март 2014 г.

Хармония отвъд ума, книга


Защото всичко, което наистина си струва – красотата, любовта, творчеството, радостта и вътрешният мир, се раждат отвъд ума...


За краля и кочияша
Душата е кралят, който се вози в каляска, управлявана от ума. На ума, който е кочияш, му е зададена посока от краля – кралят е решил накъде отиват и кочияшът само го превежда да стигнат до там. Кочияшът няма качества на крал, но има важни качества на проправящ път на краля. Всеки е щастлив, когато си е на мястото. Никой не може без другия. Но ако ролите са сменени, никой няма да е щастлив.

Хармонията е естественото състояние на всичко в природата, включително и на нас самите. Чудото е нормалното функциониране на живота, когато не му пречим, поставяйки бариери пред него.

Какво носим в ума си и защо ни пречи да изживяваме хармонията на природата си? Стотици случки и вярвания, които са ни откъснали от нашия естествен баланс и автентичност. Норми на поведение, страхове и изисквания.

Ако намерим куража обаче да опознаем кои сме и да се доверим на сърцето си, балансът ще започне да се възстановява, а с него – и хармонията. Сърцето ни е по-мъдро от ума и знае пътеката.

Следвайте го и бъдете истински, и ще можете един ден, когато се обърнете назад, да сложите ръка на сърце и да кажете: Живях!

-- Книгата е с 397 страници.
-- Цена - 20лв (pdf-версия)

Поръчайте тук..  


Предговор от Орлин Баев:

Елена пише преди всичко от опита си. Дори немалкото прочетени автори, които прозират в текста й, са смлени и прекарани през собствената й преживелищност. А това е единственият истински ценен, автентичен подход към познанието. Ако то не идва от опит, преминал през всяка клетка на тялото и квант на душата ни, си остава пустословна дървена философия, преливане от пустотата на компенсаторната интелектуализация, „пазеща“ от страхове, към празнотата на мисленето за мисленето, лишено от актуална приложимост в това житие-битие такова, каквото е. Цялата книга е пронизана от мъдростта на пулсиращото в ритъма на Живота сърце. Сърцевина, център, от позицията на който живеейки, знаеш, че просто правиш път на закони, принципи и любомъдра истинност, които далеч надхвърлят и най-смелите представи на съвременните технологизирани, но отдалечени от Себе си човечество и наука. Познавам стила на писане на Елена, през собствения си житейски път… Когато основният център на съзнателността е пренесен в интуицията, в състояние на медитативна разтвореност и его-притихналост, тогава понятийната, лингвистична структура на ума, се явява единствено преводач на вдъхновената свързаност с мъдростта на познание, пред което малката механична логика представлява тревичка пред евкалипт... Книгата на Елена е психотерапевтична в истинския смисъл на думата. Тя гали и лекува душата с фундаменталните принципи на Битието, за които говори красиво и изчерпателно, но и с множеството практически насоки към себепознание и самопомощ, които практикувани в контекста на такава всеобемаща философска база, придобиват един особено силен и проникновено променящ смисъл.

Ели обстойно се спира на бинарността на битието, в което сме потопени. Двойнственост, тласкаща ни от една към друга крайност, докато не се научим да сърфираме по вълната на вдъхновението си. Тогава съзнателно избираме житейските си сценарии и творим филма на живота си от недуалната позиция на духа си. Макар и да продължаваме да се люшкаме в менталните, емоционални, социални и поведенчески „махала“, го правим като социална роля, докато със силата на осъзнатото си намерение решаваме доколко да следваме дадена социална сугестия или отпускайки се в центъра си, съ-творяваме реалността си, сътрудничейки на Бога извътре си. А кои сме ние, ако не част от тази божественост?! Когато знаем, че зад гнева стои страх и болка, можем да прегърнем тревожността и така да стопим и гнева. Когато осъзнаваме, че зад страстта стои неудовлетворена празнина, тогава отпускайки се спокойно в тази емоционална „дупка“, наблюдаваме как тя естествено се изпълва с любяща самостойност. Тогава зависимостта от болезненото желание и неговите обекти, били те храна, алкохол, хора от другия пол и т.н., отпада естествено. Когато спрем да се стремим на всяка цена към удоволствието и бягаме от болката, разбираме че и двете са продукт на махалото на илюзията на двойнствеността. Тогава имаме силата, обръщайки се лице в лице с болката, страха, тъгата и вината си, да извлечем уроците, които те ни носят и да намерим баланса си…

Елена предоставя на вниманието на читателя толкова обширен преглед на основни дихотомии и смисъла, изплуващ в разширяващото се съзнание при трансформирането им, че книгата й успешно може да служи за учебник по екзистенциална философия, теоретична, но и приложна психология на самопознанието.

В книгата си Ели споделя и множество чисто практични насоки за преодоляване на страха, вината, гнева, тъгата, ревността, за пренаписване на житейската история и препрограмиране на маладаптивните характерови програми. Смея да кажа, че това четиво е подходящо както за широк кръг читатели, търсещи отговори на основните житейски въпроси, така и за студенти и преподаватели по социални и поведенчески науки  - философия, психология и др. Книгата може да послужи и на много колеги – психотерапевти, не толкова като допир до психотерапевтична методология, колкото до една по-цялостна идейна и пълна с разбиране понятийна база, на фона на която лекуването на душата придобива качествено наситен с мъдрост смисъл и цел. Препоръчвам текста на Елена Шахънска на всеки евентуален ползвател на психотерапевтична помощ, като чудесно помощно средство за себепознание и създаване на психоемоционална нагласа на себеприемане и себеразбиране. Ели не е професионален психолог, но с ръка на сърцето мога да заявя, че думите й синхронират звънко с психологията на целокупния живот! Посланията са представени на разговорно-популярен език, което ги прави още по-ценни и естествено достигащи до целевата група на книгата – всеки човек, търсещ разширяване на съзнанието си.

От сърце пожелавам на авторката резонанс с Любовта, Мъдростта и Истината!

Орлин Баев, психолог – психотерапевт
Февруари, 2014г., София


СЪДЪРЖАНИЕ на книгата:


УВОДНИ ДУМИ
Да бъдеш такъв, какъвто си: Пътят на сърцето
За опита, свещения баланс и вътрешния глас

ВЪВЕДЕНИЕ
Естествен и изкуствен баланс
Съзнание и Хармония
На повърхността и в дълбочина
Кой съм аз и къде се намирам
Какво представлява работата по себе си
Недостигът и Изобилието
Негативни и позитивни матрици
Какво разглежда настоящата книга

ПОДГОТОВКА
Гениалност и рамки на мислене
Какво представляват неосъзнатите преживявания
Значения, представи и факти. Или изгубеният език на Вавилон
Игра на ангели (приказка)

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – 1
Какво блокира енергията ни и как да я освободим

1. НЕРАВНОВЕСИЯ
Как се работи с неравновесията
Как се работи с убежденията
Работа с ума: Отпускане на хватката на хроничното мислене
Работа с емоциите: Какво ни сигнализират?
Неувереност и съмнение в себе си и в живота
Илюзията на недостига: Недостиг на енергия и материални средства
Нужди и липси
Чувство за малоценност и превъзходство
Чувство на изоставеност, отхвърленост, неразбраност, неподкрепа. Ненужен съм
Чувство на самота
Чувствителност към критика и одобрение. Мнението на околните
Чувство за дълг и справедливост. Преданост и жертвоготовност. Морал и нравственост. Идеали. Фатализъм и суеверия
Песимизъм

2. ЕГО-ЗАЩИТИ и ДЕЙСТВИЯ
Его-защити, броня и маски
Потискане, поддаване, борба
Вкопчване и отблъскване
Правила и изисквания
Отговорност – излишък и липса
Незачитане на чувствата. Сила и слабост
Драма, лъжа и манипулация
Доказване и сравнение. Не се справям
Завист, злоба, инат и на пук
Ревност
Недоволство, неприемане, критика и самосъжаление
Криворазбраното добро

3. МАХАЛА
Какво представляват махалата и как влизаме в тях
Добро – Зло
Борба, подчинение, бягство
Болест – Здраве
Влечение – Отблъскване
Светлина - Мрак
Удоволствие - Болка
Духовно – Материално
Грубост – Свръхчувствителност
Религиозност – Атеизъм
Идеализиране – Подценяване
Даване – Получаване
Мнителност – Доверие
Проблем - Решение
Еуфория – Депресия
Жертва – Доминант
Припряност - Апатия
Обвиняване - Оправдаване


4. ФИЛМИ
Как неравновесията формират филми. Роли и маски
Дуален език и определения
Предразсъдъци и задръжки
Варианти на програми: Значимост и Амбиция

5. ФУНДАМЕНТИ
Кои са основните държачи на филмите и дуалното съзнание
Вина
Контрол
Срам
Страх
Скръб и тъга
Болка
Мързел, апатия и скука
Негативна енергия и състояния
Гордост
Желание, невежество и важност
Гняв


МЕЖДУ ДВА СВЯТА
Излизане от дуалното мислене. Объркване и пренареждане.
Основни техники за работа със себе си: Работа със стари травми. Пренаписване на миналото. Работа с вътрешното дете

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ - 2
Завръщане към себе си и следване на вътрешния ни глас

Природата на действителността. Енергийни закономерности
Цялостност, баланс и средният път. Естественост, будност и чувстване

ПРИПОЗНАВАНЕ НА СЪЩНОСТТА
Кой съм аз и как да разгърна потенциала си
Трансформиращата сила на приемането
Как да разпознаем вътрешния си водач
Да бъдеш себе си. За истината и истинските хора
Да се почувстваш у дома, на мястото си. Следване на автентичната ни енергия
Любов към себе си и егоизъм
Любовта и свободата – двете страни от монетата на цялостността
Простотата на живота и прогресът

ДЕЙСТВИЯ ОТ СЪЩНОСТТА
Вибрации и честоти
Синхронизиране и канализиране
Да сътворяваш от сърцето
Да си съберем енергията. Абстрахиране от чужди енергии
Настройване на възприемащ режим
Раждане на игривостта
Цели, креативност и вдъхновение. Фиксации, важност и очакване

Качества, които помагат

Заключение
Райската градина (приказка)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Отношенията Родители-Деца
Приказка за огледалата
Зрелите интимни отношения
За помагащите професии
Силата на общуването

Помощни графики и таблици
Библиография
Индекс

Поръчайте тук..

Няма коментари:

Публикуване на коментар